Within Practice

5–10 oktober

Alpha Dance, Will Rawls, 2018, stillbild från video

Within Practice​ är en festival som fokuserar på samtida danspraktiker. Sex koreografer, Kristin Ryg Helgebostad​, Jennifer Lacey, Michikazu Matsune, Rani Nair, Will Rawls och Björn Säfsten, delar sin syn på sin arbetsprocess genom presentationer och workshops. Festivalen är ett samarbete mellan koreografen Björn Säfsten och Stockholms Konstnärliga Högskola och strävar efter att skapa en mötespunkt mellan en ständigt växande danspublik, studenter och yrkesverksamma inom dansområdet. Välkommen till en vecka av utforskande av termen praktik.
Veckan erbjuder också ett format för utbyte mellan alla som deltar i festivalen. I år har vi bjudit in INSISTER SPACE för att skapa ett stimulerande demokratiskt delningsformat.

Idén till Within Practice kommer från en önskan om att ta ansvar och skapa möjlighet till att kunna djupdyka i olika praktiker som är en del av vår diskurs. Många danskonstnärer pratar idag om sin praktik och termen har använts så mycket att det är svårt att greppa vad den betyder. Finns det en risk att vår populära terminologi blir urvattnad när fältet blir bättre på att kommunicera? Ta de olika betydelserna av praktik/praktisera/en praktik (?); det är en otroligt varierad term. Det kan referera till hur en arbetar med en koreografisk praktik, t.ex. genom en lövblåsare, fot-baserad praktik, en text etc. eller hur en praktiserar eller övar dans och koreografi. Kunskapsfältet koreografi kan idag erbjuda ett perspektiv, hantera, skapa, forma och transformera i princip allt det tar sig an. Den varierande estetiken och uttrycken kan göra termen praktik så mångfacetterad att det är svårt för oss att förstå vad termen egentligen innebär. Istället för att reducera termens öppenhet syftar festivalen “Within Practice” till att skapa en plats där en stor del av vårt fält kan mötas, utforska och driva diskursen framåt.
Med det som grund vill vi närma oss sju konstnärer/grupperingar och visa på skillnaderna i deras arbete och utgå ifrån deras personliga praktiker som utgångspunkt för delandet. Deras workshops och praktikpresentationer tillsammans med ett särskilt forum där alla kan dela sin kunskap syftar till att skapa mötesplatser under festivalen. Målet är att stimulera fältet och kanske också bygga en kunskapsbank genom delad aktion och därigenom möjliggöra för skapande av gemensamma referenser. Ett praktiserande av språket i vårt fält, dansen, samtalet och delandet.—Björn Säfsten

Festivalen tar plats i olika lokaler under veckan. Praktikdelningssessionerna hålls på MDT och höjden. Workshops hålls på Stockholms Konstnärliga Högskola och föreställningarna ges på MDT.

Beskrivning av formaten för festivalens sex olika workshops kommer att släppas senare i sommar. Som vi alla vet är det kanske inte möjligt att mötas live i Oktober. Om så är fallet kommer Within Practice flytta online.
Information om programmet och hur du registrerar dig finner du här!

Välkomna!

  • Björn Säfsten, Grundare och curator, Säfsten Produktion
  • Kristine Slettevold, Medcurator och prefekt, Institutionen för dans/Stockholms konstnärliga högskola
  • Anna Efraimsson, Curatorisk konversationspartner, Teaterchef MDT
  • Magnus Nordberg, Grundare och produktionschef, Säfsten Produktion/Nordberg Movement
  • Anja Arnquist, Producent and koordinator föreställningsprogramme, Säfsten Produktion
  • Karin Hauptmann, Producent, Institutionen för dans/ Stockholms konstnärliga högskola

Kalender

OKT05
OKT06
Rani NairRani Nair
10.00–12.00, On-line
Rani NairRani Nair
14.00–16.00, On-line
Will RawlsWill Rawls
14.00–16.00, On-line
Will RawlsWill Rawls
16.15–18.15, On-line
OKT07
Rani NairRani Nair
10.00–12.00, On-line
Rani NairRani Nair
14.00–16.00, On-line
Will RawlsWill Rawls
16.15–18.15, On-line
OKT08
OKT09
OKT10

Registrering

För att delta i workshops programmet under ​Within Practice​ behöver du ha professionell erfarenhet från dans, mim, nycirkus eller performance området. Du kan inneha treårig yrkesutbildning eller uppvisa professionell verksamhet inom dessa områden under de senaste åren. Vi välkomnar också de som studerar mot en kandidatexamen eller högre utbildning inom området.


Registreringen är NU STÄND​.
Kostnad för deltagande under veckan är SEK 500 och avgiften betalas i början av festivalen.

Registreringen innehåller en workshop och en föreställning av/med Kristin Ryg Helgebostad, Michikazu Matsune, Rani Nair, Will Rawls, Björn Säfsten och Jennifer Lacey samt två praktikdelnings-tillfällen ledda av INSISTER SPACE.

 

Medverkan kräver att du är på plats i Stockholm. I dagsläget är vår plan att hälften av våra workshops och presentationer kommer genomföras i ett online/streaming format. Alla föreställningar som genomförs live kommer visas på MDT och streamade eller förinspelade presentationer kommer visas på Stockholms Konstnärliga Högskola.

När du anmäler dig till Within Practice har du åtagit dig att delta i hela programmet. Idén är att arbeta tillsammans och reflektera över de gemensamma erfarenheter ni får under veckan. Det är inte möjligt att delta i enskilda workshops.

Beskrivning av format och innehåll för alla sex workshops kommer att släppas senare i sommar. Håll koll på den här sidan för uppdateringar.

För anmälan: Skicka ditt CV med kvalifikationer inom dans eller närliggande fält till Karin Hauptmann.

Within Practice 2020​ är ett samarbete mellan Säfsten Produktion, Institutionen för Dans/Stockholms Konstnärliga Högskola och Dansalliansen med särskilt stöd av Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram. Säfsten Produktion genomför sin verksamhet med stöd av Kulturrådet och Stockholms Stad.

Björn Säfsten

Foto: Chrisander Brun

I mitt arbete försöker jag skärskåda, dissekera och förstå kroppen och medvetandet genom deras gemensamma handlingar​.​ Fokus ligger på att undersöka hur skapande av tankemönster kan påverka hur vi rör oss. Koreografin ses som ett resultat av en dialog mellan de individuella danskonstnärernas rörelsearv och det koreografiska förslaget. I mina verk försöker jag ofta skapa visuella vändningar och verken formar sig medan de framförs och manifesterar sig på nytt varje gång i mötet med en publik.

Jag strävar efter att blottlägga kroppsliga dilemman genom att medvetet skapa situationer där dansarens tankar avslöjas, läggs i öppen dag för åskådaren och blir en del av det koreografiska materialet. Verken leker med föreställningen om språk – försöker förvirra åskådaren och ifrågasätta den förväntade läsningen av kroppen.

Under de senaste åren har jag varit upptagen av repetition och omöjligheten i att lyckas med det i relation till rörelse. Jag använder repetition som en strävan efter att utforska mitt eget medvetande, men också för att skapa kontinuerlig transformation där agensen mellan utföraren och praktiken står i dialog med varandra. Under samma period har min praktik expanderat till att nu även experimentera med ljud, text och sång och ett sökande efter ett tillstånd där representation från olika uttryck kan läggas ovanpå varandra och skapa ett mångtydigt språk.

Eleanor Bauer

(Only available in English)
Eleanor Bauer’s 80% seminar, in two parts, will be held 1-3 October at Dansens Hus and 9 October at MDT. Eleanor Bauer is a PhD candidate in choreography.
PART 1: 
Performative Artistic Research Exposition  
A lot of moving parts VII (Sleeping Giant Dreams)  

When: 1-3 October 2020 at 19:30-21:30
Where: Dansens Hus 
Dansens Hus: read more and booking

PART 2:
Practive-Based Seminar/Discussion

choreo |graphy within practice 

When: 9 October 2020, 13:00-17:00
Where: MDT
MDT:  read more and tickets 

In  A lot of moving parts, choreographer Eleanor Bauer prods at the Greek etymology of her own discipline: khoreía “dancing together” and graphia ”writing” to understand the place of writing in the embodied, social, and oral practices and traditions of dance-making. Working with the frictions, collisions, translations, love affairs and gaps between dancing and writing in a choreographic search for “simple containers in which the complexity of dance may thrive,” Bauer and her collaborators toggle dancing and writing practices in search for the ways that these two media of thought can serve each other best.  

A lot of moving parts dwells in the untranslatable, sensual, absorbent, expansive, non-linear, protean, and mercurial nature of embodied thought, by getting intimate with uncertainty, making the invisible visible, knitting sense with the senses, and knowing by feeling. In Swedish, to feel and to know are the same verb – känna – coincidence, or poetic justice? Bauer and her collaborators create a porous and open context in which the audience can feel their way through the performance with all of their senses. In a landscape of modular matter, light, sound, movement, and words, A lot of moving parts continuously reconfigures the physical, imaginary, and symbolic space of the performance, together with the audience.

As a malleable framework for Bauer’s artistic research practice concerning the relationship between writing and dancing, A lot of moving parts is a flexible container for her ongoing inquiry, evolving over time, and uniquely assembled for each performance. 

For A lot of moving parts VII (Sleeping Giant Dreams) on 1-3 October at Dansens Hus, the second group iteration of this project and the largest yet, 18 performers will bridge the khoreia and graphia through rhythm and orality, with a dancing-together practice accompanied by renowned Jazz percussionist Robert Mehmet Ikiz, and a collective “re-mything” practice, which is an oral speculative fiction practice developed by participating dancer and performer Eva Mohn. For this unique iteration, 9 members of the Coven Press* dancing-writing group and 9 Guests of the Press will gather to create the largest group iteration of this project heretofore.

On the 9th of October at MDT, choreo | graphy within practice, presented in collaboration with Stockholm University of the Arts, is an opportunity to open up and reflect together on and through Eleanor Bauer’s artistic-practice based research as a doctoral candidate in choreography at Stockholm University of the Arts. Joined by experts from the fields of dancing-together (choreo), and writing (graphy), Bauer will share her choreographic practice research in practice-based conversations with choreographer and dancers Jennifer Lacey and writer and performance maker Bronwyn Bailey-Charteris.

Attendees of the choreo graphy within practice seminar are warmly welcomed but not obliged to attend also the A lot of moving parts VII (Sleeping Giant Dreams) performances at Dansens Hus.

*Coven Press, conceived in August 2019, is a collective dancing-writing pod born out of Bauer’s research, who together originating the term for and specialising in the practice of Sensual Journalism has included, in different constellations on and offline: Season Butler, Peter Mills, Juliette Uzor, Kai Evans, Tilman O’Donnel, Stina Nyberg, Halla Ólafsdóttir, Adam Seid Tahir, Alice MacKenzie, Zoë Poluch, Eleanor Sikorski, Flora Wellesley Wesley, Stephanie McMann, and Eleanor Bauer. Download Coven Press‘ Fake News Paper.

Full cast and credits for A lot of moving parts VII (Sleeping Giant Dreams) will be found on the Dansens Hus webpage.

Jennifer Lacey

Photo: Meredith Mullins

Workshop info coming soon!

Kristin Ryg Helgebostad

Foto: Simen Dieserud Thornquist

I min praktik tycker jag om att fokusera på kopplingen mellan vad vi ser, vad vi hör och hur vi som konstnärer kan utforska dessa samband. Jag har ett genuint driv att arbeta med andra och ofta upplever jag att verken kan transformeras till något oförutsägbart – vilket i bästa fall kan förändra oss lite, genom att samarbeta.
Jag är intresserad av stödjande av varandra som en konstnärlig praktik. Att uppmuntra, heja på någon eller något, har potentialen att förändra atmosfärer och samla krafter. Uppmuntran är kanske en fysisk längtan efter att något ska hända och en märklig blandning mellan empatisk träning och min egen vilja. Jag är nyfiken på att se hur vi kan stötta varandra, lyssna på varandra och verkligen uppleva den komplexa tvetydigheten i de både sårbara och starka aspekterna av att vara tillsammans.Carillonisten (kyrkklocke spelaren) Laura Marie Ruelåtten och jag har tillsammans med handklockebandet Ula Metall utvecklat vad en kan kalla en praktik genom verken CHEERS, THEE TOO och olika konserter med Ula Metall (bestående av dansarna Marianne Kjærsund, Pernille Holden, Irene Theisen, Sigrid Kopperdal, Kristina Søetorp Wallace, jag själv och kompositören/carillonisten/artisten Laura Marie Rueslåtten). I stycket CHEERS förvrider vi cheerleading, ett gruppfenomen som är totalt beroende av en grupp som arbetar tillsammans. I CHEERS, Ula Metall och THEE TOO arbetar vi med handklockor och vi ser på ljudet och rörelsen som likvärdiga komponenter. Vi arbetar med att placera ljudet, fokuset och det fysiska någonstans i mitten av gruppen och låter det fysiska påverka oss som grupp och som individer.I min workshop vill jag utforska magin​ i “cheering” tillsa​mmans med dig! Jag vill dela några av de praktiker som jag har arbetat med tillsammans med mina kollegor i verken THEE TOO/ME TOO och CHEERS och vårt handklockeband ULA METALL:—Den nära kopplingen och interaktionen mellan ljud och rörelse som vi kan skapa som konstnärer.
—Ytterligare fysisk utveckling av hur vi kan utforska akustiska ljud med våra kroppar; handklockor, röst och andra objekt som pom poms. Det kan också inkludera att lära sig ett stycke musik, rytmiska former, en sång, något som utmanar koncentrationen och innehåller ett element av risk i det performativa, en risk vi exponerar och delar med varandra och publiken.—”Hyper listening” och stöd—Uppriktig positivitet som konstnärlig strategi.

Michikazu Matsune

Foto: Michikazu Matsune

Jag har ofta svårt att sova hela natten rakt igenom. Ofta vaknar jag mitt i natten. När jag ligger i sängen och försöker somna om börjar jag ofta tänka på olika saker, ibland är det arbetsrelaterat, ibland bara vad som helst. Tillslut somnar jag igen. När jag vaknar på morgonen dricker jag grönt te och äter frukt. Sen tränar jag, antingen fitness på youtube, yoga eller joggning. Efter det äter jag en ordentlig frukost. Jag har en liten studio – eller ja, egentligen ett tomt rum med ett skrivbord i hörnet – i det 10:e distriktet i Wien, staden jag bott i de senaste 20 åren. På väg till studion kanske jag går förbi ett café där jag gör lite administrativt arbete på datorn, som till exempel att skriva den här texten just nu. I min studio går jag igenom olika faser av arbetssätt. Ibland handlar det om att göra efterforskningar om ämnen som jag arbetar med, ibland handlar det om att skissa på ett händelseförlopp, objekt eller texter för ett verk. Sen en snabb lunch någonstans i närheten och sen återigen tillbaka till arbetet på eftermiddagen. Jag försöker koncentrera mig på det jag arbetar med, även om en eftermiddagslur då och då vore fantastiskt. Jag dricker kaffe och försöker jobba lite till. När kommer jag avsluta den oändliga att-göra listan? Okej, det är nog för idag, klockan är redan 18 och jag borde gå hem. Laga middag. Äta middag. Titta på TV. Dags för sängen. God natt. Men… jag har ofta svårt att sova genom hela natten, ofta vaknar… (Läs från början igen).

Praktikdelnings-tillfällen ledda av Insister Space

Under veckan erbjuder Within Practice ett format för praktikdelning av och med alla som medverkar i programmet. I år har vi bjudit in Insister Space för att skapa ett stimulerande och demokratiskt delningsformat. de kommer att vara värdar på MDT under måndagen den 5 oktober och på höjden fredagen den 9 oktober.

Insister Space’s practice is micropolitical; Insister Space puts things at issue. Issue: an important topic or problem for debate or discussion.Issue: personal problems or difficulties.
Issue: the action of supplying or distributing an item.
Issue: a result or outcome of something.
Issue: the action of flowing or coming out.
Issue: supply or distribute (something).
Issue: formally send out or make known.
At issue: under discussion; in dispute.
Make an issue of: treat too seriously or as a problem. Take issue with: disagree with; challenge.

Stockholmsbaserade Insister Space, grundat 2017, är en konstnärsdriven organisation med över 50 frilansande konstnärer inom dans och koreografi. Tillsammans arbetar vi för att kontinuerligt ifrågasätta och bejaka villkor och metoder för konstnärligt arbete. Vårt mål är att skapa en bred plattform för professionella frilansande danskonstnärer att dela, samlas och arbeta med konstnärliga praktiker. Vi vill förändra de neoliberala strukturerna i dansfältet; genom att skapa stödjande strukturer där våra medlemmar kan arbeta med sina olika intressen i solidaritet med varandra.

Rani Nair

Jag jobbar som dansare och koreograf med ett särskilt intresse för avkoloniserande praktiker och postkolonial estetik. Mina koreografier har visats på Centre National de la Dance Paris, ImpulsTanz Vienna, Spielart Festival i Munchen, Ignite! Festival of contemporary dance i Delhi, Singapore International Festival of Arts, Göteborgs dans- och teaterfestival, Scenkonstbiennalen, mfl.  Mitt arbete finns också representerat på Dansmuseet och Scenkonstmuseet i Stockholm samt i boken Oxford Dictionary of Dance and Re-enactment.

Minnen och arkiv är återkommande teman i mitt arbete, först genom  rekonstruktionen av arvet från Kurt Jooss, hans sista dans, Dixit dominus. Senare som en “second order performance”, en föreställning om föreställningen, Future Memory. Jag har även deltagit i Archive box, kurerat av Ong Keng Sen i ett utbyte mellan japanska koreografer och dansare som verkar inom den indiska nutida dansscenen.  Förra sommaren framförde jag duon An evening with Astad i Munchen i ett sammanhang som undersökte ”post-migrant dance”.  Verket iscensätter Astad Deboo, 70-år, en pionjär inom den indiska nutida dansen och fokuserar på hans tidiga solon från 70-80-talet.

Jag har samarbetat med olika nätverk, bl.a. självorganiserande Sweet and Tender collaborations och jag var en av grundarna av Rörelsen – koreografer i Skåne.  Tillsammans med Jassem Hindi (Frankrike) och Mia Habib (Norge) framförde jag We Insist i olika rum, från lägenheter i Marocko till gallerier i Damaskus och ett övergivet hus i Vardö, norra Norge.

Jag är medlem i konstgruppen Ful sedan 2010, ett kollektiv av konstnärer från olika genrer. Konsttidningen Ful tilldelades pris för Bästa kulturtidskrift 2010. Inför det Svenska valet 2014 skapade vi den antinationalistiska kabarén Europa Europa tillsammans med den elektronica duon The Knife och turnerade i Sverige 2014, i Europa 2015 och under 2016 samarbetade vi med lokala konstnärer från Mexiko och Nordamerika. Under det senaste valet, hösten 2018, skapade vi Mödrars manifest/Manifesto de los madres, vilket turnerade i ett uppblåsbart tält runt om i Sverige.

Som dansare har jag jobbat med Shobana Jeyasingh Dance co, Jayachandran Palazhy, Julie Nioche och gjort projekt och workshops i Madagascar, India, Mongolia, Syria, Turkey, South Africa.

Inspirerad av klubbscenen som av media utnämndes till the southa asian underground scene, skapade jag mina första experimentella dansverk på The Place Theatre London till musik skapad av Dj’n och kompositören State of Bengal.

Will Rawls

Foto: Luis Rodriguez

I mitt arbete fördjupar jag mig i gränslandet mellan dans och språk och jag försöker hålla mig kvar i dess otydlighet medan jag kommunicerar. Koreografi hjälper mig att forma dessa experiment genom sekvens, bild, berättande och ljud, men jag gillar att hålla strukturer elastiska. Jag fokuserar primärt på hur dessa verktyg kan ifrågasätta tryggheten i abstraktion i mötet med märkta kroppar som rasifierats genom historien.

Within Practice 5–10 oktober 2020