I dessa Sharing sessions dyker vi ner i några aktuella teman inom den samtida danskonsten som vi sett tendenser kring de senaste åren. Samtalen har alla olika format och förs mellan konstnärer och experter inom de olika tematiska områden som samtalen berör. Årets Sharing sessions tar avstamp i tre teman; Vattnet, Fiktionen och Sången. Efter samtalen avslutas helheten med en workshop ledd av Samlingen.