Kvällarna under festivalen består av två praktikpresentationer som följs av en kontemplativ konsert. Först får du möjligheten att möta två konstnärers reflektioner kring hens skapande, i en blandning av görande och beskrivande. Vi har bjudit in röster från koreografi fältet att på unika vis beskriva sitt skapande under 40 min. Varje kväll erbjuder två olika perspektiv. Kvällen avslutas med en konsert där vi bjuder in er till kontemplation och inlyssning efter dagens workshops, samtal och praktik presentationer.